Od nič do igre

Druga skupina udeležencev Borštnikovega programa socialne aktivacije je podobno kot prva obiskovala delavnice s področja knjige in razvoja pismenosti. Že na uvodnem srečanju se je pokazalo, da gre za zelo ustvarjalno skupino. Še posebej so izstopali v pripovedovanju zgodb. Prav slednje je za irskega filozofa Richarda Kearneyja nekaj tako temeljnega kot uživanje hrane. Ali kot pravi: "Zaradi zgodb naše bivanje postane bolj človeško." 

Kaj se šele zgodi, kadar zgodbe niso le povedane, ampak so tudi zapisane, prebrane, sprejete in podoživete. Ali če se na podlagi zgodbe oblikuje igra in s pomočjo vaj iz kreativnega pisanja nastanejo pesmi. In to ne le kot del domače naloge, saj verzi včasih vzniknejo na nenadnih postankih sredi življenja. Vse to so skusili udeleženci. Pa še marsikaj drugega, kar se je dogajalo na naših literarnih delavnicah, kot smo jim na kratko rekli. Kajti v osnovi je šlo za literarno ustvarjanje, odkrivanje sposobnosti izražanja misli in občutkov, iskanje metafor, pisanje pesmi, snovanje zgodb, zasnutkov romanov in igre z naslovom Sanja sanja. Posamezne prizore so udeleženci ustvarjali individualno in v dveh ali treh skupinah ter jih nato združevali in dopolnjevali. Nekatere dele so doma napisali sami, večkrat so si po elektronski pošti izmenjavali predloge in zasnutke, jih pošiljali mentorici. Ena izmed udeleženk je ob zaključni evalvaciji dejala, da jo je navdušilo to, kako je iz nič nastala igra. Nič je bila pravzaprav ideja udeležencev, kako bi lahko predstavili nekatere probleme, s katerimi se soočajo kot brezposelne osebe, vse skupaj pa ovili v ljubezensko zgodbo. Igro so želeli tudi uprizoriti, odigrati vsaj nekaj prizorov in ostalo predstaviti kot koncertno bralno izvedbo. Zaradi izrednih razmer smo igro posneli kot bralno vajo, v izvedbi sta na pomoč priskočili strokovna sodelavka Nika Škof in mentorica.

Sanja sanjaOb tem so nekateri literarni prispevki udeležencev zaživeli v umetniški interpretaciji igralca Marka Tosića, udeleženca prve skupine BPSA. 

"Iskreno. Noro. Globoko," je dejal, ko je prvič prebral besedila.

Njegov odziv ni presenetljiv. Pri pisanju so udeleženci dostikrat pokazali izvirnost, čemur je pripadla oznaka norosti. Za iskrene opise doživetij so zbrali kar nekaj poguma in mestoma potonili v notranje globine. Tako so nastala dela, predstavljena v štirih sklopih: Pripovedni utrinki, Pesmi o ljubezni, Naše zgodbe in Pesmi o tem in onem. Posamezne pesmi so rezultat skupnega dela; večino so udeleženci pisali sami. Razveseljivo je to, da bodo nekateri tudi po končanih delavnicah nadaljevali s pisanjem, drugi so začeli brati knjige ali po večletnem premoru ustvarjati poezijo. 

"Vsekakor je bila zelo dragocena izkušnja," so rekli tisti, ki se z literarnim ustvarjanjem niso nikoli prej ukvarjali. 

Prispevki Vsi skupaj so postali glavni junaki zgodbe, ki je tako njim kot strokovnim sodelavcem in mentorjem BPSA ostala v res lepem spominu.


Mentorica delavnic: Cvetka Bevc, pisateljica,

….

Odlomek iz skupinskega avtorskega dela Sanja sanja smo v spletni obliki predstavili na zaključnem dogodku v petek, 26. februarja 2021, ob 10.30. 
Program 
10.30 nagovor Aleša Novaka, umetniškega direktorja Festivala Borštnikovo srečanje in vodje projekta
10.40nagovor strokovnih sodelavk in predstavitev dela 
11.00uvod v predstavitev delavnic s področja knjige in razvoja pismenosti
11.10posnetek odlomka vaje: Sanja sanja, dramski dogodek
11.15 pogovor z udeleženci 

Zaključni dogodek je vodila strokovna sodelavka BPSA Nika Škof.

Od nič do igre <em>Foto: Nuša Škrlec</em>
Foto: Nuša Škrlec