Lutkovno gledališče Ljubljana

Lutkovno gledališče Ljubljana
Krekov trg 2
Ljubljana

www.lgl.si